Hungerprojektet & Tincella

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

"För detta krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt" enligt Hungerprojektet. Som Tincellas motto beträffande arbetet med din egen hälsa: flera små förändringar ger framsteg och personlig utveckling. På min sida av jordklotet arbetar jag för att människor ska ta tillbaka makten över sina liv... så olika utgångslägen och förutsättningar men ändå så grundläggande.

Att få inspirera till förbättrad hälsa och bidra till Hungerprojektet

Finns ditt företag i Göteborgsområdet? Då erbjuder jag genom Tincella en timma gratis föreläsning om "Arbete, team och stress" eller om "Återhämtning". Samtidigt skänker ditt företag ett bidrag på 500 kr (eller mer!) till Hungerprojektet. Allt ordnar vi när vi ses, kontakta mig så bokar vi ett datum när vi ses!

Läs mer om Hungerprojektet här»


Noll hunger och fattigdom till 2030

Globala målen för hållbar utveckling

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Vill du och din arbetsplats få en gratis föreläsning och samtidigt bidra till Hungerprojektet? Kontakta mig!

Namn*

E-post*

Telefonnr.*

* Obligatoriskt fält