Har du svårt att sluta med något som du egentligen inte vill fortsätta med, trots att du har bestämt dig för det? Då är du långt ifrån ensam, men nu är ett bra tillfälle att bli extra uppmärksam på dina beteenden. Genom att bli medveten om hur din tanke, känsla, kropp och handling hänger ihop, så kan du börja göra annorlunda.

Ord & handling

Det finns många saker som kan få livet ur balans med mer eller mindre långvariga stressreaktioner som följd. Jag hjälper dig med att ta fram strategier och genomföra livsstilsförändrigar genom ord och handling. Vi samtalar och praktiserar tillsammans, men det är du som styr ditt tillfrisknande medan jag erbjuder support och kunskap för att stötta en lyckad förändring.

Som Livsstilsrådgivare, Recovery Coach, Andningsinstruktör m.m. ger jag ingen klinisk behandling utan coachar dig på din väg i ditt tillfrisknande och arbete med återhämtning. Jag bidrar till att initiera och upprätthålla sunda strategier för återhämtning i både jobb och privatliv.

Exempel på vad ord & handling omfattar:

  • lära ut och tillsammans praktisera återhämtningsstrategier (tankemönster, fysisk aktivitet, andningsövningar etc.)
  • värna tillfrisknande och återhämtning genom att undanröja hinder
  • bidra med kunskap för dig som vill undvika eller dämpa situationer med stresspotential (jobb och privatliv)
  • uppmuntra dig att hitta sätt att identifiera och undvika att ta till känslobefriare såsom alkohol, läkemedel, droger, mat etc. i stressituationer
  • minimera skador i samband med beroendeframkallande beteenden

Jag stödjer en positiv förändring genom att hjälpa dig att undvika att falla in i gamla beteendemönster, bygga nätverk för tillfrisknande och arbeta på livsmål såsom relationer, arbete, utbildning etc.

Besök mig för ett inledande samtal. Det är både uppskattat och gratis! Kontakta mig»

Hjälp finns!

Modern beroendevård omfattar såväl farmakologisk och psykologisk behandling som psykosociala insatser. För att förändra livsstil där beroende har blivit - eller är på väg att bli - ett faktum, så är samarbete och flexibilitet nyckelord.

Ibland klarar du det helt på egen hand, ibland kan du komma vidare med hjälp av en vän, kollega eller coach. Ibland kan du behöva vård hjälp för att starta ett tillfrisknande - din resa är alltid din egen! Om du är beroende eller inte, det spelar inte så stor roll. Är det ett problem, så är det!

Vi är ett team som hjälper dig på vägen. Hos oss kan du få allt ifrån motiverande samtal till medicinsk avgiftning. Behovsanpassad vård, helt enkelt!