Ord & handling

Det finns många saker som kan få livet ur balans med mer eller mindre långvariga stressreaktioner som följd. Jag hjälper dig med att ta fram strategier och genomföra livsstilsförändrigar genom ord och handling. Vi samtalar och praktiserar tillsammans, men det är du som styr ditt tillfrisknande medan jag erbjuder support och kunskap för att stötta en lyckad förändring. 

Som Livsstilsrådgivare, Recovery Coach, Andningsinstruktör m.m. ger jag ingen klinisk behandling utan coachar dig på din väg i ditt tillfrisknande och arbete med återhämtning. Jag bidrar till att initiera och upprätthålla sunda strategier för återhämtning i både jobb och privatliv.

Exempel på vad ord & handling omfattar:

  • lära ut och tillsammans praktisera återhämtningsstrategier (tankemönster, fysisk aktivitet, andningsövningar etc.)
  • värna tillfrisknande och återhämtning genom att undanröja hinder
  • bidra med kunskap för dig som vill undvika eller dämpa situationer med stresspotential (jobb och privatliv)
  • uppmuntra dig att hitta sätt att identifiera och undvika att ta till känslobefriare såsom alkohol, läkemedel, droger, mat etc. i stressituationer
  • minimera skador i samband med beroendeframkallande beteenden

Jag stödjer en positiv förändring genom att hjälpa dig att undvika att falla in i gamla beteendemönster, bygga nätverk för tillfrisknande och arbeta på livsmål såsom relationer, arbete, utbildning etc.

Besök mig för ett inledande samtal. Det är både uppskattat och gratis! Kontakta mig»