I vardagens inkörda hjulspår... Frihet med egen Alkoholmätare 24/7

Alkoholmätare 24/7

Det finns stora vinster för både närstående, arbetsplatser och samhälle varje dag en person med skadligt bruk av alkohol kan bibehålla sin nykterhet - inte minst för individen själv.

Att hitta viljan och glädjen i att arbeta med sin nykterhet är nyckeln till långsiktig förändring och följsamhet till behandling. Alla steg på vägen räknas och att kunna vara kvar i arbete utan att äventyra säkerheten för sina medarbetare eller att kunna umgås med sina barn kan vara ovärderlig uppmuntran.

Smartphone ihop med egen Alkoholmätare 24/7

En egen alkoholmätare som kopplas ihop med en smartphone ger möjlighet att mäta alkoholnivåer kontinuerligt flera gånger om dagen. Identifiering sker då ett foto tas samtidigt som utandningsprovet.

Coaching - att stötta klienter

Jag erbjuder föreläsning för er som överväger att börja arbeta med alkoholmätare och stötta era klienter. Jag tar också uppdrag att coacha klienter med egen alkoholmätare 24/7.

En föreläsning på ca två timmar:

  • Att coacha och stötta klienter i en förändringsprocess
  • Förslag på rutiner och upplägg av arbetet
  • Återkopplingsarbete
  • Egna erfarenheter och fallbeskrivningar

Coachning klient med alkoholmätare 24/7: 

  • Månadsvis abonnemang med ett personligt coaching för klient vid start
  • Kontakt via sms flera gånger per vecka (dagtid)
  • Uppföljningsmöte med klient efter ca 2 veckor alt. personlig coaching varje vecka
  • Återkoppling till uppdragsgivare enligt överenskommelse

Kontakta mig för offert

Vill du ha en föreläsning på din arbetsplats om hur ni kan arbeta med alkoholmätare för era klienter eller medarbetare? Har du en klient som behöver en alkoholmätare 24/7? Kontakta mig för offert.

Namn*

E-post*

Telefonnr.*

* Obligatoriskt fält