Vaska fram de ord du värderar högst 

Dina värderingar är din inre kompass

När du utför handlingar som följer dina värderingar mår du bra och känner dig nöjd. Du får ut maximalt av din arbetsinsats och det är ganska lätt att ge "det lilla extra". Värderingar är riktlinjer för ditt handlande och översätts till egenskaper som du värdesätter hos dig själv och hos andra.

Så här använder du kortleken

Lägg ut korten med texten Högt-, Ofta, Ibland- och Sällan Värderat framför dig. Gå igenom de 39 korten med värdeladdade ord och sortera dem under de fyra rubrikerna. Lägg ungefär lika många kort i varje hög. Till slut har du 3 - 5 kort som du har värderat högst, nu kan du fundera över hur du ska förhålla dig till dessa... Mer instruktioner och tips kommer med din beställning!

Kortleken passar att användas enskilt eller i grupp vid coachingsamtal, på arbetsplatsen eller med familjen. Företag och organisationer uttrycker också sina värderingar på ett mer eller mindre tydligt och medvetet sätt vilket förmedlas till både medarbetare och kunder.

 

Pris per st 160 Kr
5 - 10 st 10 % rabatt
> 10 15 % rabatt

Samtliga priser är exkl. moms. Porto inom Sverige ingår.