CARE MARKETING

Min arbetskarriär har främst varit som marknadsförare inom områdena hälsa och medicinsk teknik. Jag trivs med att arbeta långsiktigt i team mot gemensamt mål där passionen för arbetet är en av drivkrafterna. Det skapar förutsättningar för en god laganda och egen förmåga att leverera - även när det känns motigt.

Att få arbeta med både marknadsföring och hälsa är en ynnest! I slutänden handlar det för mig om en vilja att leva ett långt, hälsosamt och intressant liv tillsammans med dem jag bryr mig om.

Arbete med hållbar utveckling i företag och organisationer innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Översatt till livsstil och karriär innebär det att leva ett gott och intensivt liv idag utan att äventyra framtida hälsa. Dina levnadsvillkor och omgivning, hälsa och matvanor sätter spår i dina gener och påverkar inte bara dig själv utan även dina barn. Att ta hand om dig själv är att ta hand om kommande generation!

Ask not, what your body can do for you.
Ask humbly, what you can do for your body.

Att hantera stress och att ge sig själv tillräckligt med återhämtning är nödvändigt för oss alla, men att ladda om och komma tillbaka efter en jobbig period eller att bara göra annorlunda kan vara knepigt.

En hållbar karriär som ska räcka tills du går i pension innebär för de flesta en sund livsstil! Genom Tincella erbjuder/arrangerar jag föreläsningar och workshops inom stresshantering och återhämtning.

Som certifierad ICC coach, Recovery coach och livstilsrådgivare lägger jag särskild vikt vid att ditt företagande ska vara en hälsosam del i ditt liv. Utöver konsultationer om din marknadsföring - hur hittar du din tid för återhämtning? Läs mer om coaching här»

Thought Technology

Tincella är också exklusiv Sveriges representant för Thought Technology, läs mer på nordicbiofeedback.com

Breathingly happy,

Åsa