Lust till livsstilsförändring

Lusten till att finna nya vägar för något du vill ändra på, ligger i möten med andra människor, egna reflektioner och att förstå samband. Har du som jag, en helhetssyn på företagande, karriär och hälsa? Här följer några konkreta exempel på vad jag kan göra för dig.


Din riktning

Vad är det som gör att du har sökt dig hit just nu? Vad står du inför just nu? Inledningsvis kartlägger vi tillsammans din livssituation just nu och vad du vill uppnå och förändra.

Att börja göra annorlunda startar med att bli medveten.

Din plan

Hur vill du genomföra din förändring och vilka utmaningar har du framför dig? När du vet vad du vill uppnå, så är det dags att börja fundera över hur...

Var nyfiken!

Din livsstil

Ett steg i taget och små förändringar leder till successiv förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom en livsstilsförändring.

Ord till handling

Vi följer upp dina framsteg och funderingar regelbundet. Det handlar om:

  • Ditt företagande
  • Fysisk aktivitet
  • Kostvanor
  • Sömn
  • Stress & återhämtning
  • Inspiration & motivation