Lust till livsstilsförändring

Lusten till att finna nya vägar för något du vill ändra på, ligger i möten med andra människor, egna reflektioner och att förstå. Välkommen att kontakta mig, för att boka in ett första möte. Det tar ca 30 minuter och är gratis första gången. Här följer några konkreta exempel på vad jag kan göra för dig.


Din riktning

Vad är det som gör att du har sökt dig hit just nu? Inledningsvis kartlägger vi tillsammans din livssituation just nu och vad du vill uppnå och förändra.

Genom att bli medveten om hur din tanke, känsla, kropp och handling hänger ihop, så kan du börja göra annorlunda.

Din plan

Hur vill du genomföra din förändring och vilka utmaningar har du framför dig? När du vet vad du vill uppnå, så är det dags att lägga planen.

Livsstilsförändringen tar form genom att ifrågasätta befintliga vanor och beteenden samt att vara nyfiken på hur framtiden ska se ut!

Din livsstil

Ett steg i taget och små förändringar leder till successiv förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom en livsstilsförändring:

  • Fysisk aktivitet
  • Kostvanor (mat & dryck)
  • Sömn
  • Stress & återhämtning
  • Inspiration & motivation

Ord till handling

Vi kan gå från ord till handling genom att göra grundläggande andnings- och avslappningsövningar tillsammans. Enkel men effektiv fysisk aktivitet sker på dina villkor i den vackra parken utanför mitt kontor! Du är också välkommen att delta i workshops och föreläsningar som sker flera gånger per år.