Något som stjäl din uppmärksamhet?

Har du svårt att hålla fokus om dagarna och känner att kraven runt omkring dig påfrestar dig för mycket? Stress stjäl din energi och uppmärksamhet vilket kan leda till utmattning. 

Studier från ISM i Göteborg visar att utbrändhetssymptomen ökar i samband med ökande antal stressorer och minskar snabbare bland de patienter som hade minst antal stressorer. De tre vanligaste stressorerna bland de arbetsrelaterade var kvantitativa krav, känslomässiga krav och bristande ledarskap. Bland de privatrelaterade stressorerna fann man höga krav på sig själv, relationskonflikter och oro inför viktiga livsfrågor och beslut kring framtiden.

En stressor är något som utlöser en stressreaktion

Vill du…

  • … synliggöra dina triggers för stress?
  • … öva på nya förhållningssätt som ger dig hållbar återhämtning?
  • … tillsammans med andra ta del av en verktygslåda med praktisk återhämtning?
  • … öva på mindfulness?

Välkommen på en Workshop om Stress & Mindfulness. 27 maj eller 10 juni. Läs mer här»